zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Acular 0.5%, oogdruppels, oplossing

Registratienummer

RVG 13381

Farmaceutische vorm

Oogdruppels, oplossing

Toedieningsweg

Oculair gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

KETOROLACTROMETAMOL

Hulpstof(fen)

BENZALKONIUMCHLORIDE
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
OCTOXINOL
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)