zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Aciclovir poeder voor infusievloeistof, poeder voor infusievloeistof 250 mg of 500 mg/ injectieflacon

Registratienummer

RVG 19324

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ACICLOVIR NATRIUM
ACICLOVIR
ACICLOVIR NATRIUM
ACICLOVIR

Hulpstof(fen)

NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)