zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Aciclovir 50 mg/g crème Samenwerkende Apothekers

Registratienummer

RVG 105411

Farmaceutische vorm

Crème

Toedieningsweg

Cutaan gebruik

Afleverstatus

Algemene verkoop [conform voorwaarden CBG AV-lijst d.d. 27 oktober 2011]

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ACICLOVIR

Hulpstof(fen)

CETYLALCOHOL
DIMETICON (E 900)
PARAFFINE, VLOEIBAAR
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
STEAROYLMACROGOLGLYCERIDEN
VASELINE, WIT
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)