zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Acetylcysteïne sachet CF 600 mg suikervrij, poeder in sachet

Registratienummer

RVG 20960=13521

Farmaceutische vorm

Poeder voor oraal gebruik

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend apotheek of drogist

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ACETYLCYSTEÏNE

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)