zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Acetylcysteïne 600 mg bruistabletten Samenwerkende Apothekers

Registratienummer

RVG 23631=20515

Farmaceutische vorm

Bruistablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Algemene verkoop [conform voorwaarden CBG AV-lijst d.d. 6 september 2007]

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ACETYLCYSTEÏNE

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)