zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Acetylcysteïne 200 mg poeder voor drank Samenwerkende Apothekers

Registratienummer

RVG 12305

Farmaceutische vorm

Poeder voor drank

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend apotheek of drogist

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ACETYLCYSTEÏNE

Hulpstof(fen)

MANNITOL (D-) (E 421)
ORANGE FLAVOUR MC-92349 (RI)
SACCHAROIDE NATRIUM 0-WATER (E 954)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)