zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

ATG-Fresenius 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 17602

Farmaceutische vorm

Concentraat voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

IMMUNOGLOBULINE, ANTITHYMOCYTEN

Hulpstof(fen)

FOSFORZUUR (E 338)
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)