zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

APO-go Ampullen 10 mg/ml oplossing voor injectie of infusie

Registratienummer

RVG 109039

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie of infusie

Toedieningsweg

Subcutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

APOMORFINEHYDROCHLORIDEHEMIHYDRAAT
SAMENSTELLING
APOMORFINE

Hulpstof(fen)

NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)