zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

A.Vogel Mierikswortel ø

Registratienummer

RVH 85387

Farmaceutische vorm

Druppels voor oromucosaal gebruik

Toedieningsweg

Oromucosaal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend apotheek of drogist

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ARMORACIA RUSTICANA

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)