zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

A. Vogel Valeriaan ø=D1

Registratienummer

RVH 80274

Farmaceutische vorm

Druppels voor oraal gebruik, oplossing

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend apotheek of drogist

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

VALERIANA OFFICINALIS

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)