zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Voedingsproblemen baby

Voedingsproblemen bij baby's komen regelmatig voor. Vaak gaat het om een voorbijgaand probleem, bijvoorbeeld als de baby een infectie heeft maar het komt ook voor dat er langer voedingsproblemen blijven bestaan.

Voedingsproblemen hebben betrekking op het gehele proces van de voeding: van het aanbieden van de voeding tot zuigen, kauwen of slikken, van het transport van voeding naar de maag en tot braken of verslikken.

Het eerste wat dient te gebeuren is dat de juiste voeding op de juiste wijze wordt aangeboden aan de baby, uiteraard passend bij het ontwikkelingsstadium van het kind. Het kind moet in staat zijn om te zuigen, te kauwen en/of te slikken en er mogen geen afwijkingen zijn die de passage van voeding belemmeren.

Ziekte in het algemeen leidt vaak tot verminderde eetlust en misselijkheid, ook kunnen ze zorgen voor voedingsproblemen.

Als een baby tijdens of na het eten veel huilt, is er vaak iets mis. Als een baby plotseling minder eet gedurende enkele dagen is er reden een arts te raadplegen. Ook wanneer kinderen slecht drinken en onvoldoende in gewicht aankomen is het zaak verder te laten onderzoeken. Als een kind, ondanks dat het (tijdelijk) minder drinkt dan normaal maar toch verder goed gezond lijkt en niet in gewicht naar beneden gaat is er geen reden tot nader onderzoek. In alle andere gevallen is het bij voedingsproblemen belangrijk snel te achterhalen waar de oorzaak van het probleem ligt. Goede voeding is voor een baby van levensbelang. Het is dus belangrijk om te weten waarom een baby slecht drinkt en onvoldoende aankomt.

Oorzaak

Voedingsproblemen bij baby's kunnen verschillende oorzaken hebben:

 • vroeggeboorte
 • luchtweginfecties waarbij de baby niet goed kan ademen tijdens het drinken
 • te laag of juist te hoog geboortegewicht
 • te dikke of te dunne melk
 • neurologische aandoeningen, ernstige ademhalingsproblemen of aangeboren hartafwijkingen
 • sommige syndromen, zoals het Down syndroom
 • gastro-oesofageale refluxziekte
 • vernauwing van de maaguitgang (pylorushypertrofie)
 • allergie voor bepaalde voedingsstoffen
 • te veel of juist te weinig voedsel
 • de aanwezigheid van infecties

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van de voedingsproblemen. Soms is het voldoende om de houding van de baby, de keuze van de fles, en/of de voeding aan te passen.

Bij te vroeg geboren baby's is de coördinatie van zuigen, slikken en ademen nog niet goed ontwikkeld. Ook zijn er bij te vroeg geboren baby's vaak ademhalingsproblemen. Het (tijdelijk) geven van sondevoeding (tot hun ontwikkeling voldoende is gevorderd om zelf te kunnen drinken) wordt vaak toegepast. Sondevoeding wordt ook gegeven bij een aantal andere voedingsproblemen bij baby's, zoals bijvoorbeeld bij (luchtweg)infecties.