zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Tyfus

Inhoud

Tyfus is een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Er zijn drie varianten van tyfus:

  • Buiktyfus is een darminfectie met Salmonella typhi;
  • Paratyfus is ook een darminfectie met verwante maar minder virulente bacteriën van de salmonellagroep;
  • Vlektyfus is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door micro-organismen uit het geslacht Rickettsia.

Buiktyfus

Buiktyfus is een ziekte van het maag- darmkanaal. De ziekte bestaat uit twee fasen en kan levensbedreigend zijn. Buiktyfus wordt veroorzaakt door de bacterie Salmonella typhi. In westerse landen komt de ziekte bijna niet meer voor, maar in vooral in warme tropische ontwikkelingslanden en met name Azië, komt het nog erg vaak voor. Besmetting ontstaat via voedsel of drank of zelfs via uitwerpselen.

Buiktyfus wordt verspreidt van mens op mens. Een persoon die de infectie draagt kan de bacterie over dagen naar anderen door middel van voedsel en water. Het advies is om altijd schoon drinkwater te hebben en je voedsel goed te bereiden.

Als je besmet bent met de bacterie, hoef je niet direct last te hebben van de symptomen. De symptomen van tyfus kunnen na drie dagen de kop op steken of zelfs helemaal niet komen. Symptomen van buiktyfus zijn, in de eerste fase: Hoge lichaamstemperatuur, Geen trek, Veel hoesten, Hoofdpijn
Diarree en braken. In de tweede fase zijn de symptomen nog veel sterker: Een erg hoge koorts, Onregelmatige hartritme en Diarree.

Buiktyfus wordt behandeld met antibiotica.

Paratyfus

Paratyfus is een besmettelijke maag-darm infectie en wordt veroorzaakt door de Salmonella paratyphi bacterie. Paratyfus lijkt op buiktyfus, maar verloopt minder ernstig. Paratyfus wordt voornamelijk verspreid via besmet voedsel of water. Net zoals bij buiktyfus, hoeft besmetting niet direct te leiden tot klachten. Je kunt drager zijn zonder problemen te ondervinden. Voorbeelden van klachten zijn koorts, diarree (soms met bloed of slijm of verstopping), hoofdpijn en buikpijn.

Paratyfus is voornamelijk aanwezig in tropische niet-westerse landen. Zorg altijd dat je uit verzegelde waterflessen drinkt. Water uit de kraan is vrijwel altijd besmet. Zowel groente als fruit dient eerst te worden afgespoeld met schoon water voor het genuttigd kan worden.

Bij besmetting met Paratyfus geldt er een meldingsplicht. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer twaalf meldingen gedaan van paratyfus. Paratyfus is te genezen met antibiotica.

Vlektyfus

Vlektyfus wordt pas sinds 1837 onderscheiden van tyfus en is naam voor een verzameling van ziektes die allemaal door rickettsia wordt veroorzaakt. De belangrijkste besmettingsbronnen van vlektyfus zijn mensen en kleerluizen en rattenvlooien.

De ziekte komt vooral voor bij mensen die in onhygiënische omstandigheden leven. In de westerse wereld komt vlektyfus zeer weinig voor in minder ontwikkelde gebieden waar de leefomstandigheden veel minder hygiënisch zijn komt de ziekte wel veel voor.

De incubatie tijd bedraagt tussen de 5 en 15 dagen. Belangrijke symptomen zijn (hoge) koorts, spierpijn, koude rillingen en hoofdpijn. Tevens ontstaan er in het begin rode vlekken op de huid rond de oksels en verspreiden deze vlekken zich vervolgens over de rest van het lichaam. De ziekte kan na ongeveer twee weken vanzelf verdwijnen, maar het kan ook zijn dat de bacterie aanwezig blijft. De bacterie kan dan alleen behandeld worden met antibiotica.

Voorkomen

Niet voor niets is de slogan 'voorkomen is beter dan genezen'. Als je op reis gaat naar een gebied waar de sprake is van onhygiënische omstandigheden, moet je bedacht zijn op tyfus. Voor niet alle varianten van tyfus is een vaccinatie. Voor buiktyfus is wel een vaccinatie beschikbaar, voor paratyfus en vlektyfus niet.

Zorg als je op reis gaat dat je insectwerende kleding draagt. Het is van belang om altijd 'schoon' voedsel te eten en alleen water te drinken waarvan je zeker bent dat het veilig is. Met goede voorzorgsmaatregelen kan je zowel buiktyfus als paratyfus ontlopen.