zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Testikel gedraaid

Torsio testis is een behoorlijk pijnlijke aandoening waarbij de zaadstreng naar de zaadbal is gedraaid (torsio betekent draaiing). Hierdoor wordt de bloedtoevoer naar de zaadbal afgekneld. De aandoening komt vooral voor bij mannen tussen 12 en 25 jaar en zelden of nooit bij beide teelballen tegelijk. De aandoening kan aangeboren zijn en ontstaat spontaan, maar kan ook worden veroorzaakt door inspanning.

Symptomen

  • Hevige pijn die uitstraalt naar de rug/buik
  • Algemene misselijkheid
  • Braken
  • Koortsverschijnselen
  • Verdikking in de zaadbal, harde knobbel
  • Optillen van de zaadbal gaat gepaard met toename van de (hevige) pijn

Behandeling

Behandeling van een torsio testis vindt plaats door middel van chirurgische correctie. Dit dient binnen zeer korte termijn, binnen enkele uren, na het ontstaan van de aandoening te gebeuren. Wanneer niet tijdig wordt ingegrepen, sterft de testikel af (binnen vijf à zes uur). In dit geval dient men de zaadbal te verwijderen (orchidectomie). Het is wel mogelijk dat er na enkele dagen nog een partiële activiteit plaatsvindt in de testikel (aan de rand). Dan moet de testikel niet verwijderd worden en dan zal de andere testikel de zaadproductie in de toekomst compenseren.

Mits voldoende ervaring kan men in luttele minuten de bloedtoevoer zonder heelkundige ingreep herstellen door de zaadbal terug te draaien. Deze ingreep is niet pijnloos en standaard in ontwikkelingslanden waar operatie geen evidente optie is. In de Westerse wereld zal men om het risico te beperken achteraf alsnog een chirurgische correctie uitvoeren, waarbij de zaadbal(len) worden vastgezet (orchidopexie). Hierdoor wordt hun draaibaarheid beperkt en zo wordt het risico op een torsio testis aanzienlijk kleiner. Deze correctie vindt normaal op beide zaadballen tegelijk plaats.

 
Testikel gedraaid behandeling
Testikel gedraaid behandeling op de kaart
Google leads