zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Sick-sinus syndroom

Inhoud

Bij het Sick Sinus Syndroom werkt de sinusknoop niet goed, de plek die het hartritme regelt. Hierdoor slaat het hart het ene moment te snel en het andere moment te langzaam.

De sinusknoop regelt de snelheid waarmee het hart klopt. De sinusknoop is een groepje cellen in de rechterboezem en is de natuurlijke pacemaker van het hart.

Bij het Sick Sinus Syndroom geeft de sinusknoop vaak te weinig prikkels af. Het hartritme is dan te traag. Het komt ook voor dat de sinusknoop afwisselend te veel en te weinig prikkels geeft. Het hart slaat hierdoor het ene moment te snel en dan weer te langzaam. De hartslag volgt niet de behoefte van het lichaam.

Oorzaken

Er zijn verschillende redenen waarom een sinusknoop niet goed werkt, zoals ouderdom of bepaalde medicijnen. Soms blijft de oorzaak onbekend.

Symptomen

Bij het sick sinus syndroom kan de hartslag zowel te snel als te langzaam zijn. Meestal zijn het afwisselende perioden van een te snelle hartslag (ook wel tachycardie genoemd) en een te langzame hartslag (ook wel brachycardie genoemd). De te snelle of juist te langzame hartslag, treedt vooral op als het lichaam in rust is.

De klachten hangen af of er sprake is van een te snelle of te langzame hartslag. Bij een te snelle hartslag is er vooral sprake van hartkloppingen, opvliegers, een snelle polsslag en hartbonzen. Bij een te langzame hartslag zijn de klachten vooral duizeligheid, neiging tot wegraken/flauwvallen en een algemeen gevoel van onbehagen.

Behandeling

Als de ritmestoornis beperkt is en u weinig klachten heeft wordt de behandeling vaak uitgesteld. Behandelingsmogelijkheden zijn:

Medicijnen
Uw arts schrijft u mogelijk medicijnen voor om uw hartritme te reguleren: anti-aritmica of digoxine. Anti-aritmica zijn medicijnen om het aantal, de duur en de ernst van de aanvallen te beperken. U moet deze medicijnen blijven gebruiken. Digoxine vertraagt de hartslag en verbetert de pompkracht van het hart.

Medicijnen kunnen ook de oorzaak zijn van uw klachten. Uw arts bepaalt dan of u mag stoppen met de medicijnen.

Pacemaker
Een pacemaker kan nodig zijn bij een te traag hartritme met duizeligheid of neiging om weg te raken. Daarnaast krijgt u mogelijk medicijnen voor de perioden waarin de hartslag te snel is.