zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Rode, gele en zwarte wonden

Er zijn veel verschillende soorten wonden met daarbij behorende specifieke wondbehandelingen. De wonden worden ingedeeld aan de hand van hun kenmerken, zodat men de meest geschikte wondbehandeling kan bepalen. De meest gebruikte indeling is die volgens het WCS-classificatiemodel van de Wound Consultant Society. Het classificatie model deelt de wonden op in een drietal kleuren, namelijk zwarte, gele en rode wonden. Het model is niet toepasbaar op brandwonden en op wonden die zijn ontstaan ten gevolge van kanker.

Rode, Gele En Zwarte Wonden

Rode wond
De rode wond is bedekt met vitaal granulatieweefsel dat eruit ziet als een korrelige, vochtig glanzende, helderrode weefsellaag. Deze wondbodem moet beschermd worden en uitdroging moet worden voorkomen.

Gele wond
Gele wonden bestaan meestal uit fibrineus (eiwit) beslag en kunnen geïnfecteerd zijn. Ook kan er nog vervloeiende necrose aanwezig zijn. Vaak produceren deze wonden veel wondvocht. Het doel van de behandeling zal zijn het reinigen door het oplossen van het gelige beslag, het opheffen van de infectie en het absorberen van overmatig wondvocht, zodat de wond daarna kan genezen.

Zwarte wond
Zwart betekent dat zich in de wond necrotisch weefsel bevindt. Necrose kan ook een bruin, grijs of gelige kleur hebben. Necrose is dood weefsel en is een voedingsbodem voor bacterieën. Bij een necrotische wond is het van belang dat de wond eerst verschoond wordt van de necrotische laag, voordat deze verder kan genezen.

Necrose kan zich manifesteren als een harde korst, waaronder de wond probleemloos geneest. Behandeling is gericht op het droog houden en beschermen van de droge necrotische korst totdat deze loslaat van het onderliggende weefsel.

Ook kan er zich onder de korst een weke massa aangetast weefsel bevinden. De huid rondom zal warm, rood en pijnlijk zijn, wat duidt op een ontsteking. Deze vorm van necrose dient beslist verwijderd te worden, zodat de onderliggende ontsteking behandeld kan worden. Alleen dan kan de wond verder genezen.

Gemengd gekleurde wond
In de praktijk zal een wond niet altijd helemaal zwart, geel of rood zijn, maar gelijktijdig meerdere kleuren kunnen vertonen. De behandeling is dan altijd gericht op de meest storende factor. Een voorbeeld: bij een gele wond met zwarte plekjes erin en hier en daar wat doorschemerend rood, zal de behandeling gericht worden op de zwarte wond.