zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over RSI

Inhoud

CANS is de tegenwoordige benaming van wat vroeger RSI werd genoemd.

RSI staat voor 'Repetitive Strain Injury' en betekent letterlijk klachten door herhaalde beweging. RSI is een verzamelnaam voor diverse pijnklachten in nek, schouders, armen, polsen en handen en in uitzonderlijke gevallen in de benen. RSI wordt veroorzaakt door chronische overbelasting door repeterende bewegingen zoals klikken met de muis of het in snel tempo maken van aanslagen op een toetsenbord, waarbij geen of weinig variatie in de werkhouding mogelijk is.

De wetenschappelijke definitie van RSI:
RSI is een tot beperkingen of participatieproblemen leidend multifactorieel bepaald klachtensyndroom aan nek, bovenrug, schouder, boven en onderarm, elleboog, pols of hand of een combinatie hiervan gekenmerkt door een verstoring van de balans tussen belasting en belastbaarheid, voorafgegaan door activiteiten met herhaalde bewegingen of een statische houding van een of meer van de genoemde lichaamsdelen als een van de veronderstelde etiologische factoren.

RSI-klachten zijn toegeschreven aan onder meer het gebruik van de computermuis, met als gevolg een probleem als de muisarm of bijvoorbeeld de sms-duim. Andere problemen zijn terug te voeren naar bijvoorbeeld het doorschuiven van boodschappen door een caissière, of aandoeningen door het spelen van tennis (tenniselleboog).

Tegenwoordig wordt er gesproken over RSI als syndroom; het is een aanduiding die als paraplu fungeert voor een groot aantal aandoeningen. Tot de specifieke RSI worden de aantoonbare aandoeningen zoals tendinitis, epicondylitis, Thoracic Outlet Syndroom (TOS), Carpaal Tunnel Syndroom, Rotator Cuff syndroom, Tension Neck syndroom, en de Quervain syndroom gerekend.

Oorzaak

Er bestaan verschillende aannames over het ontstaan van RSI-klachten.

RSI wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van factoren: zoals langdurige statische belasting, werkhouding, onvoldoende pauzes, lichamelijke conditie en werkdruk. Hoe langer en intensiever men aan de risicofactoren wordt blootgesteld, hoe meer klachten en hoe ernstiger de klachten worden.

Aangenomen wordt dat deze spierspanning de belangrijkste veroorzaker van RSI is.
Naast repeterende bewegingen spelen ook werkdruk/psychische spanning, werktijden, werkplek en lichamelijke conditie een belangrijke rol bij de ontwikkeling van RSI.

Symptomen

Onder RSI klachten vallen: pijn, stijfheid, tintelingen, onhandigheid, coördinatieverlies, krachtverlies, huidverkleuringen en temperatuurverschillen aan nek, bovenrug, schouder, boven- of onderarm, elleboog, pols of hand.
Niet zelden treden de klachten in meerdere regio's tegelijkertijd op.

Bij twee van de drie patiënten is geen duidelijke diagnose te stellen omdat slechts enkele van bovengenoemde klachten aanwezig zijn.

De klachten verergeren snel door fijne bewegingen en lang in dezelfde houding zitten. Het meest komt dit voor bij computerwerk en autorijden.

Door rust nemen de klachten af, maar deze komen bij aanvang van de provocerende handelingen direct terug.

Behandeling

Ernstige RSI-gerelateerde klachten kunnen tot jarenlange (gedeeltelijke) invaliditeit leiden. Het is dan ook zaak om bij aanhoudende, beginnende, klachten in een vroeg stadium contact op te nemen met een arts.

Er is geen medicatie voor, behoudens pijnstillers en ontstekingsremmers, die contraproductief kunnen werken als ze gebruikt worden om de pijn te onderdrukken zonder het gedrag te veranderen. Wel kan de arts eventueel doorverwijzen naar bijvoorbeeld een oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) voor houdingscorrecties, of een fysiotherapeut.

Gedragsverandering is essentieel voor het herstelproces. Een ergotherapeut kan hierbij ook behulpzaam zijn. Een nieuwe methode van behandelen is de acupressuurring of vingermassagering, deze rol je op en neer over de vingers. Daarmee wordt de bloedsomloop en de verschillende zenuwpunten gestimuleerd.