zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Polyneuropathie

Inhoud

Met het begrip polyneuropathie wordt een grote groep uiteenlopende aandoeningen aangeduid met verschillende oorzaken en een verschillend verloop.

Polyneuropathieën zijn spierziekten waarbij de zenuwen in armen en benen beschadigd raken. Voorbeeld van een ziekte uit deze groep is bijvoorbeeld het Guillain-Barré syndroom.

Een neuropathie is een aandoening van de zenuwen van armen en benen. Polyneuropathie betekent dat de zenuwen op meerdere plaatsen in het lichaam zijn aangedaan.

Mensen met een polyneuropathie krijgen last van gevoelsstoornissen of krachtsvermindering. Dit zorgt onder meer voor veranderingen in het gevoel, gevoelloosheid voor pijn, brandende of stekende pijn, krimpende spieren en spierzwakte. Meestal worden de benen erger getroffen dan de armen en beginnen de klachten in de voeten of tenen. De symptomen ontstaan vaak langzaam.

Uitzonderingen hierop zijn acute polyneuropathieën, zoals het Guillain-Barré syndroom en CIDP. Zoals de naam al zegt ontstaan de klachten bij deze ziekten acuut.

De meeste polyneuropathieën zijn niet erfelijk. Tot de groep erfelijke polyneuropathieën behoren HMSN (CMT) en het syndroom van Dejerine Sottas.

Oorzaken

Polyneuropathieën zijn in het algemeen moeilijk te behandelen. Wel kunnen vaak maatregelen worden genomen ter ondersteuning en verlichting van de klachten.

Polyneuropathieën als gevolg van een:

 • infecties, bijvoorbeeld lepra, AIDS, borrelia;
 • stofwisselingziekte, bijvoorbeeld suikerziekte of een stoornis van de schildklier of nieren;
 • infectieziekten als buiktyfus, lepra en botulisme
 • deficiëntie, een tekort aan bepaalde stoffen, bijvoorbeeld vitamine B;
 • intoxicatie, een overmaat aan bepaalde stoffen, bijvoorbeeld alcohol of vitamine B of bij behandeling met chemotherapeutica (anti-kankermedicijn);
 • infecties, bijvoorbeeld lepra, AIDS, borrelia;
 • auto-immuunaandoening, een verstoorde immuun/ontstekingsreactie van het lichaam, gericht tegen lichaamseigen weefsels en cellen.


De meest voorkomende, bekende oorzaken van polyneuropathie in Nederland zijn suikerziekte, overmatig alcoholgebruik, behandeling met bepaalde medicijnen (vooral chemotherapie), nierziekte, vitaminetekort en een te traag werkende schildklier.

Bij een groot aantal patiënten zal de exacte oorzaak van de polyneuropathie, ook na aanvullend onderzoek, uiteindelijk onbekend blijven.

Symptomen

Polyneuropathie kenmerkt zich onder andere door:

 • een branderige pijn; voortdurend of vooral bij aanraking,
  tintelingen
 • gevoelloosheid voor pijn of verminderd gevoel in handen of voeten
 • open huidzweren
 • 'kussentjesgevoel' onder de voeten
 • spierzwakte (myasthenie)
 • spierverdunning (spieratrofie)
 • overbelasting van gewrichten.

Behandeling

Polyneuropathieën zijn in het algemeen moeilijk te behandelen. Wel kunnen vaak maatregelen worden genomen ter ondersteuning en verlichting van de klachten.

Het is belangrijk altijd na te vragen wat de vermoedelijke oorzaak is van de polyneuropathie en of kan worden aangegeven om welke polyneuropathie het precies gaat omdat bepaalde polyneuropathieën met medicijnen te behandelen zijn.