zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Overdosis drugs, medicijnen, alcohol

Inhoud

Letterlijk betekent overdosis 'een te hoge dosis'. In de praktijk wordt het woord overdosis voornamelijk gebruikt voor elk druggebruik dat op korte termijn leidt tot ernstige problemen zoals coma, hersenbeschadiging, ademhalingsproblemen,hartstilstand en dood.

De oorzaak van een overdosis is meestal het gebruiken van een te grote hoeveelheid drugs in één keer. Maar dat is niet altijd zo. Soms gaat het om gecombineerd gebruik van verschillende producten door elkaar.

Overdosis drugs, medicijnen, alcohol

Er zijn veel stoffen die een bepaald effect in het menselijk lichaam veroorzaken. Bekende stoffen zijn geneesmiddelen, drugs en alcohol, maar ook bepaalde voedingsstoffen en vitaminen die, vrij verkrijgbaar zijn en onschuldig lijken, kunnen bij inname van te grote hoeveelheden (of combinaties) een bepaald negatief effect veroorzaken. Bij inname van een te grote hoeveelheid van een bepaalde stof waardoor schade aan het lichaam ontstaat spreekt men van een overdosis.

Het effect van een overdosis is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid van de ingenomen stof. Zo kunnen er lichte klachten zoals jeuk, hoofdpijn en een beetje rode uitslag ontstaan maar een overdosis van bijvoorbeeld harddrugs of alcohol kan leiden tot een zwaar coma, hersenbeschadiging of zelfs de dood.

Drugs, medicijnen en alcohol zijn berucht, omdat zij al in relatief kleine dosering een schadelijke werking hebben. Ook een combinatie van medicijnen en alcohol kunnen een overdosis veroorzaken. Wees alert op dit soort zaken.Bij (vermoeden van) overdosering is het belangrijk zo snel mogelijk een arts in te schakelen. Door adequate maatregelen of een tegengif kan een levensbedreigende situatie worden voorkomen.

Wat te doen bij een overdosis?

  • Altijd 1-1-2 (laten) bellen als het vermoeden bestaat dat er een overdosis is door drugs of medicijnen of combinaties van drugs, medicijnen of alcohol (ernstige vergiftiging);
  • Volg het advies van de hulpverleners goed op, experimenteer niet zelf;
  • Begin met reanimatie als het slachtoffer niet meer reageert op aanspreken/schouders schudden en/of geen normale ademhaling meer heeft;
  • Leg een slapend of bewusteloos slachtoffer op de zij (stabiele zijligging) omdat er altijd een kans is op overgeven en het slachtoffer daardoor kan stikken;
  • Laat het slachtoffer nooit braken en geef ook geen water, melk of andere middelen te drinken, tenzij op uitdrukkelijk advies van een professionele hulpverlener;
  • Als de lichaamstemperatuur te hoog is, is er sprake van een levensbedreigende situatie. Probeer het slachtoffer af te koelen door het in een koele omgeving te brengen en/of probeer het slachtoffer af te koelen met natte doeken, zo mogelijk in combinatie met een ventilator.

Symptomen

Bij vrij verkrijgbare legaal medicijngebruik: ernstige hoofdpijn, in de war raken, het emotionele evenwicht verliezen, bang worden, problemen met het gezichtsvermogen, huiduitslag, bewusteloos of in coma raken of een toeval krijgen.

Indien een van deze reacties ontstaan onmiddellijk met het gebruik van het geneesmiddel stoppen en een huisarts raadplegen.

Bij verboden drugs: De symptomen verschillen per soort drugs. Bij gebruik van marihuana kan de uitwerking onschuldig zijn: verwijde pupillen en/of rode ogen. Het spreektempo kan overdreven snel of juist traag en verward zijn.

In geval van acute drugsintoxicatie zijn de symptomen ernstiger: Bewustzijnsverlies, een ademhaling die gevaarlijk langzaam is of gestopt lijkt te zijn (ademstilstand), slaperigheid of juist agressief, paniekerig, vijandig, gewelddadig, angstig of waangedrag na gebruik van een verboden drug.

Als u denkt dat de overdosis minder dan een uur geleden is ingenomen kan het goed zijn om braken op te wekken, maar het beste is om zo snel mogelijk medische hulp in te roepen en advies te vragen.

 
Overdosis drugs, medicijnen, alcohol video's
Overdosis drugs, medicijnen, alcohol linken
Overdosis drugs, medicijnen, alcohol medicijnen
Overdosis drugs, medicijnen, alcohol behandeling
Overdosis drugs, medicijnen, alcohol behandeling op de kaart
Google leads