zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Organisch Psycho Syndroom

Inhoud

Organisch Psychosyndroom door Solventen (OPS), ook wel schildersziekte genoemd naar een beroepsgroep die een groter risico op de aandoening loopt, is de verzamelnaam voor ziekteverschijnselen (een syndroom) die mensen kunnen oplopen als zij langdurig met organische oplosmiddelen (Solventen) in contact zijn geweest. De stoffen komen via de huid of door inademing in het lichaam terecht. Bekende organische oplosmiddelen zijn: tolueen, xyleen, benzeen, styreen, terpentine, hexaan, thinner, wasbenzine, ether en alcohol. Zij worden vanwege hun vluchtigheid en vetoplossend vermogen veel gebruikt in bijvoorbeeld ontvettingsmiddelen, verven, beitsen, lijmen, autolakken en verdunningsmiddelen.

Oorzaken

Het inademen van agressieve, vluchtige oplosmiddelen (om bijvoorbeeld vetten en oliën op te lossen) kan een schadelijke uitwerking hebben op het centrale zenuwstelsel.

Om deze hersenaandoening voor een deel te voorkomen, wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk over te stappen op het gebruik van verfsoorten zonder oplosmiddelen en om persoonlijke beschermingsmiddelen zoals masker en handschoenen te gebruiken.

Risicoberoepen zijn:

 • schilder
 • autospuiter
 • (verf)spuiter
 • drukker
 • betonreparateur

Symptomen

Het Organisch Psycho Syndroom is een chronische ziekte/handicap die door
de patiënt en ook door zijn omgeving als zeer belastend wordt ervaren. Aangezien er door de organische oplosmiddelen algehele aantasting aan het centraal zenuwstelsel ontstaat, komen er vele lichamelijke en psychische klachten voor.

De meest voorkomende zijn:

 • concentratieproblemen, vergeetachtigheid, geïrriteerdheid
 • geestelijke en/of lichamelijke ouderdomsverschijnselen op jonge leeftijd
 • ernstige vermoeidheid, zware hoofdpijnen, depressies
 • persoonlijkheidsstoornissen, agressiviteit
 • duizelingen, slaapstoornissen
 • pijnen in maag, borst en ledematen
 • impotentie en onvruchtbaarheid
 • kortademigheid en gebrek aan eetlust, enz.
 • uitval van spierfuncties, gewrichtsklachten

Behandeling

Een behandeling van deze ziekte is niet mogelijk, de opgelopen gezondheidsschade kan niet worden hersteld.