zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Oog trombose

Inhoud

In het netvlies (retina) van het oog bevinden zich zowel aders als slagaders. Het netvlies is het vlies aan de achterkant van het oog waar zich alle cellen en zenuwen bevinden die nodig zijn om te zien. Door een bloedpropje (trombose) kan het voorkomen dat één of meerdere van die aders of slagaders wordt afgesloten. Als er een stolsel in de ader van het oog zit dan wordt gesproken over veneuze oogtrombose. Als er een bloedpropje in de slagader van het oog zit dan wordt dit arteriële oogtrombose genoemd.

Het meest voorkomend is een verstopping van een ader die het netvlies gedeeltelijk treft (een 'vene-tak occlusie'). In sommige gevallen wordt het gehele netvlies aangedaan, al dan niet met zwelling van de oogzenuw (een 'centrale veneuze occlusie') van het netvlies.

Het netvlies is een sterk doorbloed lichtgevoelig scherm achter in het oog. Het vangt het licht op dat in het oog binnenkomt. Bij trombose aan het oog ontstaat er een stuwing met dikke gekronkelde aders, bloedingen, witte vlekken en vochtophoping in het netvlies. De aandoening komt vooral op oudere leeftijd voor. De klachten zijn soms niet zo heel erg duidelijk. Wazig zien dat zich in de loop van enkele dagen ontwikkelt, kan soms de enige klacht zijn.

Symptomen

Bij veneuze oogtrombose:

  • Vermindering van het zicht in 1 oog (zonder pijnklachten);
  • Plotseling ontstaan van vlekken of lichtflitsen soms in combinatie met zichtvermindering.


Bij arteriële oogtrombose:

  • Plotselinge vermindering van het zicht in 1 oog (zonder pijnklachten).

Oorzaken

Een veneuze oogtrombose komt het meest voor bij ouderen (vaak met diabetes en/of hoge bloeddruk). De vermindering van zicht is meestal het gevolg van vochtophoping in het netvlies maar er kan ook sprake zijn van zuurstofgebrek. Is dit laatste het geval is de kans op herstel van het zicht minder. Hoe minder uitgebreid het zichtverlies is, hoe beter de prognose en de kans op herstel.

De belangrijkste oorzaak van een arteriële oogtrombose is een embolie vanuit een beschadigde vaatwand van de slagaders van de hals of vanuit het hart. In sommige gevallen ligt de oorzaak in een ontsteking van de oogslagader zelf. In het laatste geval volgt er meestal een snelle uitbreiding naar het andere oog.

Risicofactoren voor het ontstaan van oogtrombose zijn leeftijd, suikerziekte, hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte en glaucoom.

Behandeling

De behandeling zal door een oogarts of internist gebeuren. De internist zal met algemene medicamenten de oorzaak aanpakken. De oogarts zal zich vooral richten op het voorkomen van complicaties zoals blindheid.