zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over O-benen

O-benen ofwel genua vara zijn een medisch verschijnsel bij de benen. Bij de knieën bevindt zich een knik zodat het scheenbeen naar binnen toe gericht is in plaats van licht naar buiten toe. De benen vormen zodoende een O-figuur. O-benen zijn het tegenovergestelde van X-benen, waar de onderbenen te ver naar buiten gericht zijn.

Bij de geboorte hebben alle kinderen in zekere mate O-benen. Het scheenbeen en het dijbeen hebben een buitenwaarts gebogen vorm en de voetzolen zijn naar elkaar toegericht. In het eerste levensjaar verandert dat langzaam: het scheen- en dijbeen worden rechter, en de voetzolen draaien naar beneden. Tegen de tijd dat de kinderen beginnen te lopen zijn de benen zo gegroeid dat ze het lichaamsgewicht kunnen dragen.

O-benen kunnen ook het gevolg zijn van verwondingen of reumatische aandoeningen.

Wanneer naar de dokter?

U hoeft met uw kindje in principe niet naar de huisarts vanwege O-benen. Het verdwijnt bij bijna alle kindjes weer spontaan na een aantal jaren. De meeste kinderen van ongeveer 7 jaar hebben rechte benen. In sommige gevallen is het wel verstandig om naar de dokter te gaan, namelijk:

  • Als de knik naar buiten bij de knieën opvallend groter is dan bij andere kinderen van dezelfde leeftijd
  • Als het ene been een duidelijk andere stand heeft dan het andere (asymmetrische stand, bijvoorbeeld één recht been en één naar buiten gedraaid been)
  • Als de afwijkende stand in korte tijd verergert
  • Als uw kind na het tweede jaar nog duidelijk O-benen heeft
  • Als uw kind na het tweede jaar O-benen ontwikkelt

Behandeling

Als men op latere leeftijd in lichte mate O-benen heeft, is dat geen reden voor medische behandeling, tenzij er in toenemende mate pijn ontstaat bij het lopen.

Een orthopedagoog kan bepaalde hulpmiddelen bieden zoals steunzolen, een knie-orthese of een been-orthese.