zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Netvliesloslating

Inhoud

Wanneer het netvlies los raakt van zijn onderlaag spreken we van een netvliesloslating. Een netvliesloslating (ablatio retinae) komt jaarlijks ongeveer bij 1 op de 10.000 mensen voor. Het kan op elke leeftijd optreden, maar bij ouderen is het risico groter. Bijzienden of mensen met netvliesloslating in de familie lopen meer risico. Ook na een staaroperatie is het risico toegenomen. Wanneer een netvliesloslating niet wordt behandeld kan het leiden tot slecht zien of blindheid.

Symptomen

Het gedeelte van het netvlies dat los is gekomen, heeft daarmee zijn functie verloren. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. De symptomen van netvliesloslating zijn onder andere:

  • Het zien van vlekken of zwevertjes, of een toename in het zien ervan
  • Lichtflitsen
  • Een schaduw of waas over het gezichtsveld
  • Troebel zicht
  • Sterke verslechtering van het zicht

Afhankelijk van hoe snel het netvlies loslaat van het onderliggende weefsel, kunnen deze verschijnselen zich geleidelijk ontwikkelen of zich juist heel plotseling voordoen.

In de meeste gevallen is er slechts sprake van netvliesloslating in één oog, maar het is verstandig om ook het andere oog te laten onderzoeken.

Oorzaken

Netvliesloslating komt door verandering in het glasvocht. Als in de loop van het leven het glasvocht gaat krimpen, kunnen op de plekken van de aanhechting met het netvlies gaatjes en scheurtjes ontstaan. Als er eenmaal een gaatje is, kan er vloeistof tussen het netvlies en de diepere lagen van het oog komen. Dit leidt tot een netvliesloslating.

Behandeling

In geval van een netvliesloslating wordt bijna altijd een operatie geadviseerd, omdat een netvliesloslating niet vanzelf herstelt en zeer vaak leidt tot blindheid.

Het doel van een hersteloperatie is:

  • verwijderen trekkrachten van het glasvocht aan het netvlies
  • terugleggen van het netvlies tegen de oogwand
  • verlittekenen van het netvlies rond het gat waardoor het vastgroeit aan de oogwand met laser of cryo
  • vasthouden van netvlies tegen de oogwand met behulp van gas of olie (tamponade)

In de meeste gevallen van netvliesloslating wordt een glasvochtoperatie (vitrectomie) uitgevoerd. Bij een vitrectomie worden er drie kleine openingen in de harde oogrok vlak naast het hoornvlies gemaakt. Het glasvocht wordt meestal vervangen door een speciale vloeistof, maar soms door gas of olie. Bij een netvliesloslating kan het nodig zijn tijdens de operatie een kunststof bandje (cerclage-bandje) rond het oog aan te brengen om het netvlies extra steun te geven. Dit bandje is van buitenaf niet zichtbaar en hoeft niet verwijderd te worden.