zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Longoedeem

Inhoud

Wanneer zich op één plek in het lichaam vloeistof (water) ophoopt, wordt dit oedeem genoemd. Deze zwelling kan voorkomen in bijvoorbeeld de voeten of de enkels, maar ook in organen, zoals de longen of de lever. Longoedeem is een vochtophoping in het longweefsel.

Op zich is het normaal dat er een beetje vocht in de longen zit, zowel in de bloedvaten in de longen als in de ruimte tussen de longblaasjes. Het vocht op die plaatsen is normaal gesproken met elkaar in evenwicht. Bij een verstoord evenwicht ontstaat er een vochtophoping in het longweefsel. Als dat het geval is spreekt men van een longoedeem. De ophoping van vloeistof in de longen betekent, dat er geen of veel minder zuurstof kan worden opgenomen door het bloed. De patiënt wordt daardoor kortademig en gaat sneller ademen.

Longoedeem is een ernstige ziekte die direct moet worden behandeld, omdat hij levensbedreigend kan zijn.

Er is een verschil tussen acuut longoedeem en chronisch longoedeem.

 • Acuut longoedeem ontwikkelt zich binnen een zeer korte tijd (minuten) en kenmerkt zich door snel toenemende tot levensbedreigende ademnood.
 • Chronisch longoedeem komt bijna alleen voor bij oudere mensen met slechte werking van de linker harthelft en longstuwing. Ook hier staan hartklachten en ademnood op de voorgrond.

Oorzaak

De voornaamste oorzaak van longoedeem is een slecht functionerend hart. Wanneer het hart niet goed genoeg werkt of de hartkleppen onvoldoende presteren, gaat er vloeistof vanuit de bloedvaten naar het longweefsel als gevolg van de toegenomen druk in de bloedvaten van de longen; ook kan het zijn dat de bloedvaten in de longen meer vocht doorlaten.

Acute longoedeem kan het gevolg zijn van beschadiging van de longen door contact met gevaarlijke chemicaliën (luchtverontreiniging, gassen als ammoniak, chloor, CO2,) of door natuurlijke invloeden als mist en bosbranden. Hierdoor gaan de longcellen kapot en stroomt er vloeistof in de longen.

Daarnaast zijn er ook aandoeningen waardoor de longen beschadigd kunnen worden, met longoedeem tot gevolg. In het geval van bepaalde nierziekten, is het mogelijk dat er minder wordt geplast. Het overtollige vocht moet echter wel weg en kan zich elders in het lichaam gaan ophopen, zoals in de longen.

Andere mogelijk oorzaken zijn: een ernstig ongeval met veel weefselschade, overvulling van de bloedvaten door toediening van te veel vocht (bijvoorbeeld via een infuus), te snel dalen van de atmosferische druk (bijvoorbeeld wegvallen van de cabinedruk in een vliegtuig) en hoogteziekte. Ook kan longoedeem het gevolg zijn van verkeerd medicijngebruik, drugsgebruik, bijna verdrinking, aandoeningen aan het centrale zenuwstelsels, bloedvergiftiging.

Symptomen

Afhankelijk van de oorzaak, kan vocht achter de longen plotseling optreden of zich langzaam ontwikkelen. De symptomen verschillen per geval.

Als een van onderstaande symptomen voorkomen, bel dan 112. Acute vocht achter de longen kan fataal zijn als het niet wordt behandeld. Symptomen zijn:

 • Extreme kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden, die verergert bij het liggen;
 • Een gevoel van verstikking of verdrinking;
 • Piepende ademhaling of ademnood;
 • Angst, rusteloosheid of een gevoel van angst;
 • Een hoest waarbij schuimig slijm opkomt, eventueel gekleurd met bloed.
 • Overmatig zweten;
 • Bleke huid;
 • Pijn op de borst, als de longoedeem wordt veroorzaakt door hart-en vaatziekten;
 • Een snelle, onregelmatige hartslag (hartkloppingen.)

Behandeling

Acuut longoedeem is een absolute noodsituatie die vraagt om directe en intensieve behandeling door een arts.

Om het vocht in de longen te verminderen, wordt het bovenlichaam hoger gelegd terwijl de benen omlaag gebracht worden. Ook warme voetbaden en bijvoorbeeld stuwbanden aan de armen en benen kunnen de bloedtoevoer naar de longen verminderen.

Nitraten als spray of per injectie kunnen worden toegediend ook kan er, weliswaar kortstondig, door middel van een aderlating vochtophoping verminderd worden. In de meeste gevallen worden medicijnen gegeven om de urineafvoer te verhogen (diuretica) en om de werking van het hart te versterken. Bij ernstige ademnood zal kunstmatige beademing worden toegepast.