zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Lewy body dementie

Lewy body dementie (DLB) is een ziekte van de hersenen. In de hersencellen ontstaan bolletjes van eiwit. Artsen noemen deze bolletjes Lewy bodies.

Het ziekteproces wordt gekenmerkt doordat zich in de hersencellen vormsels met het eiwit alfasynucleïne bevinden, die Lewy bodies genoemd worden. Deze lichaampjes hopen zich bij ziekte van Parkinson op in de substantia nigra in de hersenstam. Bij DLB worden deze insluitlichaampjes daarnaast ook gevonden in de hersenschors.

Na het begin van de ziekte leven patiënten meestal nog zo'n zes tot twaalf jaar.

Oorzaak
DLB heeft zowel kenmerken van de ziekte van parkinson als de ziekte van Alzheimer.
Men neemt aan, dat bij DLB het verlies van acetylcholine producerende zenuwcellen verantwoordelijk is voor de achteruitgang van het cognitieve (denken) en het emotionele functioneren en dat het verlies van dopamine producerende cellen de motorische verschijnselen veroorzaakt.

Verschijnselen

Kenmerken van DLB zijn:

  • Toenemende cognitieve stoornissen van zodanige ernst dat deze het functioneren bemoeilijken: vooral de aandacht, de concentratie en de oriëntatie in de ruimte is verminderd. Geheugenstoornissen komen vaak pas voor in een gevorderd stadium.
  • Wisselende aandacht en alertheid.
  • Terugkerende visuele hallucinaties: meestal kunnen deze duidelijk en gedetailleerd worden omschreven.
  • Tekenen van parkinsonisme: niet veroorzaakt door medicatie.
  • Herhaaldelijk vallen, flauwvallen, tijdelijk bewustzijnsverlies, overgevoeligheid voor antipsychotica en wanen.

De diagnose DLB is minder waarschijnlijk wanneer sprake is van een beroerte of als er ziekten zijn die dezelfde verschijnselen kunnen veroorzaken.

Behandeling

Lewy body dementie is niet te genezen. Medicijnen kunnen soms helpen.

  • Medicijnen tegen de parkinsonverschijnselen zullen voorzichtig moeten worden gegeven, omdat faardoor de hallucinaties en de verwardheid kan toenemen. In de praktijk probeert men uit te komen met een zo laag mogelijke dosering levodopa.
  • De verwardheid, desoriëntatie en hallucinaties van DLB reageren goed op behandeling met cholinesteraseremmers zoals rivastigmine en galantamine.
  • Antipsychotica kunnen bij dementie met Lewy bodies en bij Parkinsondementie een rampzalige uitwerking hebben, doordat ze de Parkinsonverschijnselen versterken. Indien ze toch noodzakelijk worden geacht, zijn in feite alleen clozapine en quetiapine bruikbaar, zij het met de nodige voorzorgen en grote voorzichtigheid.