zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Klaplong

Inhoud

Een pneumothorax of klaplong is de toestand waarbij er in de borstholte naast de long ook vrije lucht aanwezig is. Deze lucht drukt op de inwendige organen, dus ook op de long. Hierdoor neemt het volume van de long af, in extreme gevallen tot een klomp ter grootte van een vuist die in het midden van de borstholte aan de luchtwegen vast zit.

Oorzaak

Een klaplong ontstaat dus door een ophoping van lucht in de pleuraholte. Dit betekent dat lucht òf door een opening in het longvlies òf door een opening van buitenaf door het borstvlies de pleuraholte binnenstroomt. Er wordt een onderverdeling gemaakt in een spontane en een niet-spontane klaplong. De spontane klaplong wordt verder onderverdeeld in een primaire spontane klaplong (geen aanwijsbare oorzaak) en een secundaire spontane klaplong (het gevolg van een bestaande longaandoening, bijvoorbeeld longemfyseem).

In beide gevallen is alleen het longvlies kapot. In tegenstelling tot de spontane klaplong heeft de niet-spontane klaplong een uitwendige oorzaak en zal minstens het borstvlies, maar ook vaak het longvlies kapot zijn. Men onderscheidt hierbij de traumatische klaplong (bijvoorbeeld messteek, gebroken ribben bij ongeval) en de iatrogene klaplong (veroorzaakt door een medische ingreep).

Symptonen

Meestal klapt een long niet volledig in. Wanneer een long inklapt, worden de pijnzenuwen van de longvliezen geprikkeld. Er ontstaat hevige pijn. Deze pijn hangt sterk samen met de ademhaling. Omdat de ingeklapte long niet goed zijn functie kan uitvoeren, ontstaat kortademigheid en benauwdheid. Ook heeft de patiënt het gevoel niet helemaal goed te kunnen doorademen. Ook is de hartfrequentie hoger, ontstaat er lagere bloeddruk (hypotensie) en zijn patiënten sneller vermoeid. Soms lopen patiënten blauw (cyanose) aan, wanneer de gaswisseling (ademhaling) ernstig is aangedaan. De meest ernstige vorm van een klaplong is een spanningsklaplong.

Behandeling

De randpneumothorax word behandeld met rust en zuurstoftoediening gedurende een korte periode in het ziekenhuis. Bij een groet klaplong thoraxdrain een speciaal slang ingebracht worden om de klaplong te herstellen. Deze wordt gedaan onder een lokale verdoving. Tussen de ribben wordt er een thoraxdrain in de pleuraholte ingebracht. De thoraxdrain wordt aangesloten op een opvang pot dat gevuld is met steriele water.de lucht dat opgehoopt is inde pleuraholte ontsnappen via waterstolsysteem. Hierdoor zal de long zicht terug ontplooien. De thoraxdrain wordt dan verwijderd en de long zal goed ontplooid blijven. Indien klaplong zicht herhaald moet men overgaan naar het plakken van de long. Bedoeling is dat het bewerkstelling van een steriel ontstekingsreactie, hierdoor zal de longvlies met de borstwand verkleefd worden en de long zal niet meer inklappen.