zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Hoornvliesontsteking

Hoornvliesontsteking is een aandoening met troebeling van het voorste doorzichtige gedeelte van de harde oogrok. Door de begeleidende pijn en het al spoedig wazig zien wendt de patiënt zich meestal tijdig tot de arts. De gevolgen voor het zien kunnen zeer ernstig zijn, omdat er meestal littekens in het hoornvlies achterblijven en deze, indien ze vóór de pupilopening zijn gelegen, blijvend het gezichtsvermogen doen afnemen.

De ontsteking kan zich voornamelijk aan de oppervlakte van het hoornvlies voordoen of in de diepte. In het laatste geval blijven de oppervlakkige lagen van het hoornvlies intact. Een oppervlakkige ontsteking, veroorzaakt door bacteriën of virussen, gaat bijna altijd over in een hoornvlieszweer. Zo veroorzaakt het herpesvirus een zweer met een grillig, boomachtig vertakt uiterlijk. Meestal is een oppervlakkige hoornvliesontsteking goed met antibiotica te bestrijden.

De diepe ontsteking kan ook door het herpesvirus worden veroorzaakt en geeft dan een schijfvormige troebeling in het hoornvlies. De behandeling geschiedt met kunstmatige bij-nierschorshormonen.

Sommige ontstekingen van het hoornvlies ontstaan door verwonding. Na ogenschijnlijk zeer onschuldige verwondinkjes van het hoornvlies, door bijvoorbeeld een vuiltje in het oog, kan soms reeds na i a 2 dagen een gevaarlijke ontsteking ontstaan. Andere ontstekingen komen voort uit aandoeningen van algemene aard. Soms speelt vitaminegebrek een rol.

 
Hoornvliesontsteking behandeling
Hoornvliesontsteking behandeling op de kaart
Google leads