zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Hersenaandoening

Inhoud

Een hersenaandoening is een ziekte of een beschadiging aan de hersenen. De hersenen zijn erg complex en belangrijk en wanneer iets misgaat in de hersenen heeft dit vaak grote gevolgen. Er is een grote verscheidenheid aan hersenaandoeningen en ze kunnen op iedere leeftijd voorkomen.

Prevalentie
Ongeveer één op de vier mensen krijgt een keer in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Jaarlijks krijgen naar schatting 130.000 Nederlanders te maken met een vorm van niet-aangeboren hersenletsel.
(Bron: Hersenstichting Nederland)

Oorzaken

Schade aan de hersenen kan verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden hiervan zijn een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Hierbij spreekt men van een niet-aangeboren hersenletsen (NAH). Schade aan de hersenen als gevolg van letsel is blijvend doordat hersencellen zich niet (of nauwelijks) kunnen herstellen. Er kunnen geen nieuwe hersencellen voor in de plaats komen.

Naast schade aan de hersenen door letsel, bloeding of een tumor, kan een hersenaandoening ook aangeboren zijn. Zie voor meer informatie aangeboren hersenafwijking.

Symptomen

De symptomen en klachten zijn afhankelijk van het soort aandoening. Veel voorkomende symptomen bij hersenbeschadiging zijn:

  • Geheugenverlies
  • Spraakgebrek
  • Gedragsverandering

Onderzoek en behandeling

Elke aandoening of ziekte aan de hersenen vraagt om een eigen manier van onderzoeken en wijze van behandeling.
Hieronder vindt u een korte beschrijvingen van enkele veelvoorkomende beeldvormende technieken en behandelingen:

  • CT-scan: De afkorting CT staat voor 'Computer Tomogram'. De CT-scanner maakt een serie foto's van de dwarsdoorsneden van de hersenen, waardoor de arts als het ware plakjes van krijgt te zien. CT-scans worden onder andere gebruikt om grote hersenletsels, zoals bij een beroerte of bij hersentumoren, af te beelden. CT speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van hersenletsel na een ongeval omdat bloed, zwellingen en schedelbreuken goed te zien zijn. Ook worden ze vaak gemaakt als kanker is geconstateerd en verdenking op uitzaaiing naar de hersenen bestaat.
  • Deep Brain Stimulation (DBS): DBS is een behandelingsvorm waarbij diep in de hersenen elektroden worden geplaatst die zijn aangesloten op een inwendige stimulator, een soort pacemaker. Door middel van deze elektrische stimulatie kunnen heel lokaal in de hersenen symptomen van verschillende ziektebeelden worden onderdrukt. Bijvoorbeeld: beven (tremor), spierstijfheid (rigiditeit), vertraagde beweging van armen en benen (hypokinesie), overmatige bewegingen veroorzaakt door medicijnen (dyskinesieën), en onwillekeurig aanspannen van spieren waardoor verkrampte houdingen ontstaan (dystonie).
  • MRI-scan: MRI is een afkorting van magnetic resonance imaging, ook wel magneetscan genoemd. Tijdens het onderzoek wordt iemand langzaam in een tunnel geschoven. Met behulp van een grote sterke magneet en radiogolven worden bepaalde signalen in het lichaam opgewekt. Deze signalen worden door een antenne weer opgevangen en een computer verwerkt vervolgens de signalen tot een afbeelding.
  • Functionele MRI (fMRI): is een speciale MRI-techniek die wordt gebruikt in modern hersenonderzoek waarbij de activiteit van de hersenen door middel van een computer zichtbaar wordt gemaakt in een driedimensionaal beeld. In actieve gebieden is meer doorbloeding van zuurstofrijk bloed en met fMRI wordt dat afgebeeld.
  • Positron Emissie Tomografie (PET): Een PET-scan is een nucleair beeldvormend onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een kleine hoeveelheid radioactieve stof. In tegenstelling tot MRI en CT, die alleen de ligging en grootte van een orgaan weergeven, kan met een PET-scan de werking van een bepaald orgaan worden onderzocht. Afwijkingen van de normale stofwisseling worden zichtbaar gemaakt.


Naast beeldvormende technieken kan neuropsychologisch onderzoek worden uitgevoerd om erachter te komen of iemand een hersenaandoening heeft. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. Aanleidingen voor neuropsychologisch onderzoek zijn bijvoorbeeld: na een herseninfarct, hersenschudding, bij problemen hebt met praten, concentratieproblemen of geheugenproblemen. Bij neuropsychologisch onderzoek wordt de werking van het brein onderzocht en het gedrag dat daaruit voortkomt.

Behandeling
Wanneer blijkt dat sprake is van een hersenaandoening zal een behandeling worden ingezet. De behandeling is volledig afhankelijk van de hersenaandoening. Soms is opname in een ziekenhuis of revalidatie-centrum nodig.