zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Factor-V-Leiden (Trombose)

Inhoud

Factor V Leiden (FVL) is een erfelijke bloedstollingsziekte. Bij factor V Leiden heeft iemand meer kans op het ontstaan van bloedpropjes in het bloed, die bloedpropjes kunnen leiden tot een verstopping in de bloedvaten (trombose).

In sommige gevallen is bij factor V Leiden de kans op trombose groter dit kan het gevolg zijn van roken of weinig beweging, ook is er een verhoogde kans bij vrouwen als ze de anticonceptiepil gebruiken of zwanger zijn.

Er is een milde (heterozygote) en ernstige vorm (homozygote) van factor V Leiden. De milde vorm van factor V Leiden komt bij 3 tot 8 op de 100 mensen voor. Ongeveer 1 op de 5.000 mensen heeft de ernstige vorm. De heterozygote vorm van de mutatie geeft een vijf- tot tienmaal verhoogde kans op trombose, de homozygote vorm geeft een vijftig- tot honderdmaal verhoogde kans op trombose. In het geheel genomen zijn er maar ongeveer 1 op de 10 personen met factor V Leiden die trombose krijgen.

Gevolgen

Er is een verhoogde kans op stolselvorming van het bloed in de bloedvaten. Dat kan een spontane trombose tot gevolg hebben.

Zwangerschappen bij vrouwen met deze aandoening eindigen wat vaker in miskramen of doodgeboortes. Dat komt doordat het gemuteerde stollingsgen zorgt dat stolselvorming optreedt in de placenta.

Voor vrouwen met een factor-V-Leiden-mutatie die eerder een veneuze trombose hebben doorgemaakt, wordt het gebruik van orale anticonceptiva afgeraden.

Diagnose

Aan de aandoening kan worden gedacht als:

  • Er trombose in de familie voorkomt;
  • Bekend is dat factor-V-Leiden-mutatie bij een van de ouders of naaste familieleden voorkomt;
  • Er sprake is van veneuze trombose op jeugdige leeftijd;
  • Er sprake is van trombose zonder duidelijke aanleiding of op een ongebruikelijke plaats;
  • Er sprake is van een habituele abortus in het tweede en derde trimester van de zwangerschap;
  • Het gaat om een vrouw met een voorgeschiedenis van trombotische zwangerschapscomplicaties.


De diagnose kan worden vastgesteld door bloedonderzoek of genetisch onderzoek. Tijdens de zwangerschap kan middels prenataal onderzoek worden nagegaan of het ongeboren kind factor V Leiden heeft.

Behandeling

De behandeling van factor V Leiden is hetzelfde als bij andere vormen van trombose. Zo dienen medicijnen (?bloedverdunnende? middelen) genomen te worden en vrouwen die trombose hebben gehad wordt soms afgeraden om de anticonceptiepil te gebruiken.

Om trombose in de benen tegen te gaan wordt het advies gegeven om steunkousen te dragen.