zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Depressie, chronisch

Chronische depressieve stemming (ook wel chronische of dysthyme depressiviteit genoemd) is een vorm van een 'gewone' (unipolaire) depressie, maar waarbij de verschijnselen die zich voordoen veel minder zijn. Ook zijn de verschijnselen die zich wel voordoen, minder intens. Als de klachten van een milde of lichte depressie zich langer dan 2 jaar voordoen, wordt er gesproken over een chronische depressieve stemming. Kenmerkend voor chronische depressiviteit is dat de ernst van de symptomen kan wisselen. Lange periodes met sombere gedachten, worden afgewisseld door periodes waarin het beter gaat.

Het is mogelijk dat tijdens de chronische depressiviteit zich tijdelijk een 'gewone' depressie voordoet, waarbij de er zich tijdelijk meer en heftiger klachten voordoen. Dan wordt er ook wel gesproken over een dubbele depressie.

Naast de neerslachtige, sombere stemming kan er bij chronische depressiviteit ook een combinatie van de volgende klachten optreden:

  • te weinig of juist teveel eten
  • weinig energie hebben
  • vermoeid zijn
  • veel of juist weinig slapen
  • verminderd gevoel van eigenwaarde
  • gevoelens van hopeloosheid
  • besluiteloosheid
  • concentratieproblemen

De klachten treden meestal minder sterk op dan bij de 'gewone', unipolaire depressie. Dat betekent echter niet dat de patiënt er niet onder lijdt. De depressiviteit houdt meerdere jaren aan, met daarna meestal maar een korte periode waarin het goed gaat. Het functioneren in de sociale omgeving en de werkomgeving wordt bemoeilijkt en de buitenwereld ziet chronische depressieve patiënten vaak als negatief en lastig.

Het aantal Nederlandse mannen met een chronisch depressieve stemming is naar schatting 150.000 en het aantal vrouwen naar schatting 300.000. Vrouwen hebben dus 2 keer zo vaak last van chronische depressiviteit dan mannen. De kans dat een willekeurige Nederlander last krijgt van chronische depressiviteit is ongeveer 5%.

De oorzaak van chronische depressiviteit is vaak niet eenduidig. Chronische lichamelijke ziekten kunnen tot chronische depressiviteit leiden, maar ook chronische psychische of sociale belasting. Ook een persoonlijkheidsstoornis kan de oorzaak zijn. Daarbij is meestal sprake van een neurose door een onbewust psychisch conflict. Door dit conflict ontstaat er angst en dat uit zich weer op verschillende manieren. Eén van die manieren is een depressieve stemming. Wat dit psychische conflict heeft veroorzaakt is vaak niet bekend, maar het kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een traumatische ervaring in het verleden. Lichamelijk geweld en seksueel misbruik op jonge leeftijd kunnen leiden tot een onververwerkt trauma. Ook voortdurende kritiek van ouders op kinderen, kan leiden tot een negatief zelfbeeld en een laag gevoel van eigenwaarde. Later kunnen dergelijke teleurstellingen en trauma's tot chronische depressiviteit leiden.

Chronische depressiviteit gaat niet vanzelf over. Hooguit gaat het een korte periode beter. Een chronisch depressieve stemming is meestal moeilijker te behandelen dan andere depressies. Het gebruik van medicijnen (antidepressiva) leidt vaak wel tot vermindering van de klachten, maar het neemt de depressie niet helemaal weg. De beleving van de depressie kan wel als minder zwaar worden ervaren. Ook met behulp van psychotherapie kan de depressie verminderen. Daarmee kan geleerd worden de depressie beter in de hand te houden, wat het dagelijks functioneren verbeterd.