zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Angststoornis

Inhoud

Er bestaan verschillende soorten angststoornissen. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat er sprake is van angst. Angst is een gevoel dat optreedt bij dreigend gevaar. Sommige mensen zijn echter angstig zonder realistische aanleiding. Er sprake van een angststoornis als je door deze ongegronde angst niet goed functioneert in het dagelijks leven. Van alle Nederlanders heeft bijna 20% ooit last (gehad) van een angststoornis.

Angsten kunnen kortdurend zijn, maar ook langdurend, soms zelfs levenslang. Als een angst geen reële grond heeft en de betrokken persoon er sociale problemen door ondervindt, is er sprake van een stoornis. Sommige van deze aandoeningen worden fobie genoemd.

Oorzaken

Psychiatrische aandoeningen zijn complex en daarom is het aanwijzen van een specifieke oorzaak meestal niet mogelijk. Lange tijd was binnen de psychiatrie de psychoanalytische opvatting dominant dat oorzaken meestal gezocht moesten worden in de vroege kindertijd en met name veroorzaakt werden door (verdrongen) ambivalente gedachten en gevoelens, vaak over seksualiteit, maar deze zienswijze heeft in recente decennia fors aan invloed ingeboet. Tegenwoordig gaat men er in zijn algemeenheid van uit dat de interactie van genetische en omgevingsfactoren de vatbaarheid voor het ontwikkelen van angststoornissen veroorzaken.

Symptomen

Bij angststoornissen komen verschillende symptomen voor, zoals hartkloppingen, zweetaanvallen en trillen. Welke symptomen iemand heeft, is afhankelijk van het soort angststoornis. De gegeneraliseerde angststoornis heeft andere symptomen dan een angst- of paniekaanval.

Angst- en paniekaanvallen gaan vaak gepaard met lichamelijke verschijnselen. Deze symptomen komen plotseling bij iemand op.

Veel voorkomende symptomen zijn:

 • Hartkloppingen
 • Zweten
 • Opvliegers of koude rillingen
 • Trillen of beven
 • Duizeligheid
 • Ademnood
 • Pijn op de borst
 • Misselijkheid of buikklachten
 • Gevoel van onwerkelijkheid of los van zich zelf te staan
 • Angst om gek te worden of de zelfbeheersing te verliezen
 • Angst om dood te gaan
 • Verdoofde of tintelende gevoelens

Behandeling

Er zijn behandelingen voor de twee stadia van angststoornissen. Een acute paniekaanval gaat veelal gepaard met hyperventilatie, en de langdurige stress tussen paniekaanvallen dat veroorzaakt wordt door de angst om een paniek aanval te krijgen zijn twee verschillende stadia. Ademhalingsoefeningen kunnen helpen tegen hyperventilatie, maar soms zijn andere middelen of technieken nodig.

Met behulp van benzodiazepinen kunnen angst en spanning worden verminderd. Selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI), een subklasse in de groep van antidepressiva, zijn aan te raden voor paniekaanvallen. Bij een obsessieve-compulsieve stoornis (ook wel dwangneurose genoemd) kunnen zij van aanvullende waarde zijn tijdens behandeling.