zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over Acute buik

Acute buik is een symptoom van plots opgekomen buikpijn.

Bij dit acuut optredend symptoom wordt geëvalueerd of een operatie op korte termijn noodzakelijk is of niet. Een verkeerde keuze kan levensbedreigend zijn. Een dergelijk beeld wordt dan ook meestal op korte termijn beoordeeld door een chirurg.

Oorzaken die vaak wel een operatie noodzakelijk maken en om deze reden niet mogen worden gemist zijn b.v. maagperforatie, darmperforatie acute pancreatitis, appendicitis, inklemming van de darm, invaginatie van de darm, ischemie van een segment van de darm en urineretentie, (waarvoor catheterisatie nodig is), buitenbaarmoederlijke zwangerschap (EUG, extra-uteriene graviditeit). Er zijn ook minder dringende oorzaken zoals constipatie, gastro-enteritis, nierstenen of galstenen. Tot slot zijn er oorzaken die helemaal geen operatie vereisen, zoals hereditair angio-oedeem.

Als men niet direct een oorzaak kan vinden, worden buikklachten wel toegeschreven aan een prikkelbare darm. Omdat buikklachten door veel factoren veroorzaakt kan worden die niet allemaal makkelijk gevonden kunnen worden, is het zaak voorzichtig te zijn met een dergelijke diagnose. Het verdient de voorkeur om te spreken van onverklaarde buikklachten.

 
Acute buik behandeling
Acute buik behandeling op de kaart
Google leads